آدرس :تهران-ابتدای خیابان سهروردی جنوبی – پلاک 2 بورس لباس کار ایـران کـار

ساعت کار : 8 صبح الی 20 عصر

تلفن : 77656038 – 77656039 – 77656040

نمابر : 77656040

ایمیل :Info@LebaskarIrankar.Com

 

فرم تماس